Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Αγροτικές Εγκαταστάσεις

Οι αγροτικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκονται στο Κάτω Τρίτος του Δήμου Ευεργέτουλα στη θέση «Μετόχι» και αποτελούνται από δάση, αγρούς, βοσκοτόπια, ελαιοκτήματα, ορεινά στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί και καταλαμβάνουν επιφάνεια 7.500 περίπου στρέμματα.

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η σταδιακή ανάπτυξη της αγροτικής περιουσίας του Ιδρύματος, η κοινωνική συνοχή και η προστασία του περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων, γεγονός που θα αυξήσει τα έσοδα και παράλληλα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η ίδρυση μιας αγροτουριστικής μονάδας η βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του Ιδρύματος και η σύνδεση με τη σημερινή αγροτική του δραστηριότητα (ελαιοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία) πρόκειται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει την περιοχή και το τοπικό εισόδημα.

Η κτηνοτροφική μονάδα παραγωγής γάλακτος και αμνοεριφίων λειτουργεί με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής με την εξασφάλιση άριστης διαβίωσης των ζώων, την εκμηχάνιση της μονάδας και την υγιεινή διατροφή τους, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των ζωοτροφών παράγονται στα κτήματα του Ιδρύματος.