Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

-Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης
Στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και γι’αυτό όταν τα επεξεργαζόμαστε λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας») σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας, τους τρόπους χρήσης, διαχείρισης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Για τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζετε ή γνωστοποιείτε υπεύθυνος επεξεργασίας είναι τα: << Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης >>
Μυτιλήνη: Καραντζά 2 & Καραντώνη 2, 81100
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 22510 -28518 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: filamyt@otenet.gr

Ποιοι είμαστε;
Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης είναι ίδρυμα . Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 3414/55 και του Α.Ν. 2039/39. Σκοπός του είναι : η διοίκηση και συντήρηση της μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων ατόμων “O Άγιος Γεώργιος Μυτιλήνης” , η διοίκηση και διαχείριση των κληροδοτημάτων: Γεωργίου Βοστάνη – Καραντώνειο-Νικολάου Μητρέλια -Νικολάου Μητρέλια- Βασιλείου Καμπά – Εριφύλης Αρχοντοπούλου Θρασυβούλου Αρχοντοπούλου και η χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα, το Γηροκομείο και τα Κληρ/τα, διοικούνται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μυτιλήνης και συμμετέχουν πρόεδροι των επιστημονικών και παραγωγικών τάξεων καθώς και δυο ευυπόληπτα μέλη της τοπικής κοινωνίας, που με σύνεση και ευαισθησία διοικούν το Ίδρυμα.

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης , στο πλαίσιο του συντονισμού και λειτουργίας του.

Για ποια υποκείμενα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;
Στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα φιλοξενούμενων και συγγενών τους που εσείς μας κοινοποιείτε με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας. Ακόμη, τηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους εργαζόμενους, καθώς και τους προμηθευτές μας για τις ανάγκες λειτουργίας μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο (α) στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων μας, (β) όταν απαιτείται υποχρέωση συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται και σε συνεργάτες μας για τις ανάγκες λειτουργίας μας και όποτε λαμβάνει χώρα διασφαλίζουμε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ασφάλεια και συμβατικούς όρους τήρησης εμπιστευτικότητας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στα αρχεία μας (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά) προκειμένου να επιτελούνται οι σκοποί λειτουργίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;
-Για τους Φιλοξενούμενους : Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την άφιξη, περίθαλψη, φιλοξενία και εκτέλεση της σύμβασης όπως : Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός,  όνομα μητρός , υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης , οικογενειακή κατάσταση , Αριθμός δελτίου Ταυτότητας , ΑΦΜ , ΔOY , ΑΜΚΑ , τηλέφωνο , διεύθυνση, email. Επίσης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα ειδικών κατηγοριών ,που αφορούν την υγεία, όπως γνωματεύσεις και ιατρικές εξετάσεις, που είναι απαραίτητα για την πλήρη και άρτια παροχή των υπηρεσιών μας. Από την πλευρά μας λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα δεδομένα αυτά να διατηρούνται με αυξημένη προστασία.
-Για τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων : Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση τους για τους συγγενείς τους που φιλοξενούνται αλλά και τη σχετική τιμολόγηση των υπηρεσιών μας όπως ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ, ΑΔΤ , διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και e-mail.
-Για το προσωπικό μας : Για το προσωπικό τα στοιχεία που συλλέγονται και τηρούνται προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή μισθού και τυχόν επιδομάτων. Τηρούνται επίσης, στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία των εργαζομένων, με σκοπό την παροχή αναρρωτικών αδειών και ειδικών επιδομάτων.
-Για τους προμηθευτές/συνεργάτες: Τηρούνται τα απαραίτητα δεδομένα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών, όπως ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, τραπεζικός  λογαριασμός. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς; Όχι, στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας  ενημερώσουμε για νέες δραστηριότητες μας , θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως ζητώντας πρώτα τη συγκατάθεσή σας.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;
Στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής και μετέπειτα συνεργασίας, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και με βάση όσα επιβάλλει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα που τηρούμε δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία πλην όσων αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε:
Α. Δικαίωμα πρόσβασης (ή ενημέρωσης) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).
Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).
Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).
Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).
Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για τα προσωπικά δεδομένα, κα Σημαντήρη ή να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και να την αποστείλετε είτε στη διεύθυνση Καραντώνη 2, είτε ηλεκτρονικά στο email: filamyt@otenet.gr Ακόμη, αν θεωρείτε ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λ. Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Πότε θα σας απαντήσουμε;
Απαντάμε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που λάβουμε το αίτημά σας και διεκπεραιώσουμε την απαιτούμενη ταυτοποίηση. Αν όμως το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

*Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας
Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Στην ιστοσελίδα Φιλανθρωπικών Καταστημάτων θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε.
Έκδοση 1, 27/09/2019