Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Επισκευή διώροφου ακινήτου Λήμνου 4

IΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤ/ΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2 -81100
ΤΗΛ. 22510 28518

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.487,72 Eυρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
– Καθαίρεση επιχρισμάτων
– Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
– Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
– Σκούρα από όρεγκον πάιν
ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
– Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθύρων μπαλκονιών.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
– Πλαστικά επί τοίχου
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
– Σετ W.C.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
– Υδρευση – αποχέτευση πλήρους λουτρού
ή εργαστηρίου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
– Ηλεκτρική εγκατάσταση του Καταστήματος
Προσφορές μπορεί να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη) αμέσως μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδίκτυο από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 2 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.
Στο τίμημα που αναφέρθηκε περιλαμβάνεται η εργασία, παντός είδους υλικά, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, το εργολαβικό όφελος και κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάθεσή του σε εργολάβο.
Ο εργολάβος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον αναλυτικό προϋπολογισμό και την περιγραφή εργασιών του πολιτικού μηχανικού Νέστορα Κυλίτση.
Τέλος ο εργολάβος αναλαμβάνει την ολοκλήρωση, επίβλεψη του έργου και παρέχει εγγύηση 3 ετών τουλάχιστον.

Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης
18 Ιουλίου 2019