Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Aποτύπωση κατόψεων του κτιρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 – σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87- διάγραμμα κάλυψης- κατόψεις ορόφων της οικοδομής και πίνακα κατανομής χιλιοστών

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Mυτιλήνη 7 Φεβρουαρίου 2019
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
—…—
Καραντώνη 2 – 81100
Tηλ./Fax 22510 – 28518
Email: [email protected]

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα προκειμένου να προβούν σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 35 προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη με κλειστές προσφορές. Το έργο περιλαμβάνει αποτύπωση κατόψεων του κτιρίου, τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις ορόφων της οικοδομής και πίνακα κατανομής χιλιοστών.
Αυτές θα ανοιχθούν άμεσα από επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2 – Υπόψιν κας Σημαντήρη) από 8 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή έως 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι 8.00 πρωινή έως 14.30.
Χρονικό διάστημα αποπεράτωσης των ως άνω εργασιών ορίζονται οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την γραπτή ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο του έργου.
Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα και ο ανάδοχος του διαγωνισμού έχουν υποχρέωση να υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών και της σχετικής γραπτής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην Ιστοδελίδα του Ιδρύματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mytilene-charity.com.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και στο τηλέφωνο 22510 28518.

Μυτιλήνη 7 Φεβρουαρίου 2019
Φιλανθρωπικά Καταστήματα
Μυτιλήνης