Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «καθαίρεση και κατασκευή νέας στέγης ακινητού στην οδό Αλκαίου 3» – Μυτιλήνη

ΙΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη
Email: [email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΚΑΙΟΥ 3 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1246/3328/15-05-2019 απόφασή τους, προκηρύσσουν διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου κατασκευαστή και στόχο την υλοποίηση του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή νέας στέγης ακινήτου στην οδό Αλκαίου 3» ιδιοκτησίας τους.
Το ακίνητο βρίσκεται στη Μυτιλήνη και επί της οδού Αλκαίου 3 στην πόλη της Μυτιλήνης. Συνορεύει Βόρεια με την οδό Αλκαίου, Ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, Νότια και Δυτικά με τη Στοά κληρονόμων Γρηγορίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Kαθαίρεση υφιστάμενης στέγης και απομάκρυνση μπάζων.

Καθαίρεση και επισκευή τμήματος τοίχου προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάρρευση της στέγης στο δρόμο.

Κατασκευή νέας εμφανούς στέγης με ξυλεία Ρουμανίας.

Τοποθέτηση κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, θα καλυφθούν από τον εργολάβο και το Ίδρυμα δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη.
Στην προσφερόμενη τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ο εργολάβος αναλαμβάνει την επίβλεψη και ολοκλήρωση του έργου και
παρέχει εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον. Aκόμη μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο της δαπάνης επί πιστώσει στην επωνυμία Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης.
Προσφορές μπορούν να καταθέσουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι με αποδεδειγμένη εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές, από 30 Μαϊου 2019 έως 7 Ιουνίου 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2) έως την 12.00 μ. Αυτές θα αξιολογηθούν από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό καθώς και την προκήρυξη μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22510 28518, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mytilene-charity.com.

Μυτιλήνη 24 Μαϊου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

+ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ