Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΠΠΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΠΠΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.02.2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.02.2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.02.2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.02.2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙΜΑΚΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙΜΑΚΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22.02.2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ