Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση πώλησης ΒΟΣΚΗΣ-ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΕΛ/ΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ-ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΕΛ/ΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΕΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 14/07/2020 ΕΩΣ 23/07/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκήρυξη για συνεργασία με λογιστικό γραφείο ή λογιστή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η ΛΟΓΙΣΤΗ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25152/22.06.20 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των οικονομικών προσφορών, Τρίτη 13/07/2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκήρυξη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίoυ ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίoυ ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 14 Νοεμβρίου 2019 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΜΑΡΟΥΔΙΑ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΜΑΡΟΥΔΙΑ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/12/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατ’ αποκοπήν πώληση (κεσίμι) του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου, εσοδείας 2019/2020, των ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, που βρίσκονται στις θέσεις: -ΤΖΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ περιφερείας Μυχούς

Κατ’ αποκοπήν πώληση (κεσίμι) του ηρτημένου και κατακειμένου ελαιοκάρπου, εσοδείας 2019/2020, των ελαιοκτημάτων ιδιοκτησίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης, που βρίσκονται στις θέσεις: -ΤΖΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ περιφερείας Μυχούς, συνολικού εμβαδού 140 περίπου στρεμμάτων, δυναμικότητας 6,5 περίπου μοδίων σύμφωνα με την εκτίμηση ελαιοκάρπου του Επιστάτη του Ιδρύματος, ελαιοκομικής περιόδου 2019/2020. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/11/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ