Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Φιλανθρωπικά
Καταστήματα Μυτιλήνης

Καραντώνη 2, Μυτιλήνη :: ΤΚ-81100 :: 22510-28518


   
Περιεχόμενα
  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κύριο προϊόν που παράγεται είναι το ελαιόλαδο (ψυχρή έκθλιψη) το οποίο τυποποιείται και διατίθεται...
[ περισσότερα... ]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περιοχή Δημοσιεύσεων...
[ περισσότερα... ]
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Περιοχή Υποτροφιών των Φ.Κ.Μ.
Πληροφορίες...
[ περισσότερα... ]


English Version
English Version
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

Aποτύπωση κατόψεων του κτιρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 - σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87- διάγραμμα κάλυψης- κατόψεις ορόφων της οικοδομής και πίνακα κατανομής χιλιοστών
Τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα προκειμένου να προβούν σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 35 προκηρύσσουν διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη με κλειστές προσφορές. (Υποβολή προσφορών από 8/2/19 έως 16/2/19)
[ περισσότερα ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1227/3310/5-04-2017 απόφασή του και την υπ’ αριθμ. 25963/3-5-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Ανακοινώνει:
[ περισσότερα ]

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>


  
                                                        © Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης | Developed & powered by I.E.Mavridis@EURObit WEBs