Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Ανακοίνωση προκήρυξης προμήθειας ηλιέλαιου

ΙΔΡΥΜΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
—…—
Ταχ. Διεύθυνση : Καραντώνη 2
Ταχ. Κώδικας : 81100 – Μυτιλήνη
Τηλέφωνο/Fax : 22510 – 28518
e-mail: [email protected]

Μυτιλήνη 27 Oκτωβρίου 2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ
ΓΙΑ TO XΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
11Ος /2020 – 10Ος/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης με την υπ’ αριθμ. 1257/3339/15-10-20 πράξη του, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια ηλιελαίου σε συσκευασία των 5 λίτρων, συνολικής μηνιαίας ποσότητας 64 περίπου δοχείων.
Οι παραπάνω ποσότητες θα παραδίδονται στο Νεκροταφείο της Αγ. Κυριακής, ήτοι Β Νεκροταφείο Μυτιλήνης, σταδιακά και όποτε ζητούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Β Νεκροταφείου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις του νόμου.
Oι προσφορές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Καραντώνη 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 30/10/2020 έως 06/11/2020 και ώρα 12.00 μ., θα αξιολογηθούν δε από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 22510 28518.

Μυτιλήνη 27 Οκτωβρίου 2020

Το Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Κατ/των
Μυτιλήνης