Καλώς ορίσατε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΠΠΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΠΠΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23.02.24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23.02.24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ BOΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ BOΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23.02.24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23.02.24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MIΣΘΩΣΗΣ EΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23.02.24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13.03.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ